Đang thực hiện
Compare products
[en]Top
Member
Username: AYS Code with 4 digits
Please enter a password
Registration Forgot Password?
 
Support Online

Tư vấn 1Tư vấn 1

 

Online : 4

Today visitors : 118

Yesterday visitors : 610

Total visitors : 681.411

Visits this month : 17.594

Visits this week : 3.420

Most Popular Tags
Xem theo : Tổng số thành viên đã đăng ký: 3531
STT Mã số Họ Tên Cấp đai
1 AYS3002 Nguyễn Đỗ Văn Mới nhập học
2 AYS3001 Nguyễn Đức Việt Mới nhập học
3 AYS2976 Nguyễn Thu Phương Mới nhập học
4 AYS2970 Vũ Thiện Pháp Mới nhập học
5 AYS2954 Phạm Hương Giang Mới nhập học
6 AYS2909 Vũ Thái Phong Mới nhập học
7 AYS2882 Lê Anh Khang Mới nhập học
8 AYS2879 Nguyễn Đức Ngọc Mới nhập học
9 AYS2877 Hoàng Đức Tài Mới nhập học
10 AYS2875 Đỗ Ngọc Minh Mới nhập học
11 AYS2863 Lê Đức Khang Mới nhập học
12 AYS2860 Nguyễn Hoàng Lương Mới nhập học
13 AYS2813 Đỗ Thúy Anh Mới nhập học
14 AYS2803 Nguyễn Vân Anh 5 kyu
15 AYS2789 Nguyễn Loan Mới nhập học
16 AYS2781 Trần Quang Huy Mới nhập học
17 AYS2779 Đặng Xuân Tùng 5 kyu
18 AYS2753 Hà Thị Nguyệt Minh Mới nhập học
19 AYS2740 Mai Quốc Khánh Mới nhập học
20 AYS2709 Nguyễn Thành Trung Mới nhập học
21 AYS2700 Võ Hồng 4 kyu
22 AYS2686 Dương Minh Tuấn 5 kyu
23 AYS2685 Nguyễn Quốc Khánh Mới nhập học
24 AYS2684 Đinh Đàm Khánh 5 kyu
25 AYS2681 Phạm Thế Mạnh 2 kyu
26 AYS2679 Nguyễn Dũng Tuấn 2 kyu
27 AYS2665 Kido Lisa 5 kyu
28 AYS2639 Nguyễn Mạnh Cường 5 kyu
29 AYS2608 Nguyễn Công Khanh Mới nhập học
30 AYS2575 Bùi Hoàng Anh 4 kyu
[en] AYS's Facebook
[en] Aikido
[en] Culture conner Miyajima
 
 
 

AIKIDŌ YŪKI SHŪDŌKAN CLUB
Foreign Trade University, No 91 Chùa Láng street, Láng Thượng ward, Đống Đa district, Hà Nội city.
Administration team Email : bhc.ays@gmail.com

About Website: websiteyukishudokan@gmail.com