Các bạn có ảnh hoặc là ấn tượng, hoặc là những gì thú vị thì kể vào đây nhé
Mình thì ấn tượng nhất ở thầy ở điểm các buổi tập của thầy lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười vui tươi.
Nhất là khi thầy dạy đòn Sankyo chuyển thành Gokyo khóa trên khuỷu tay, thầy đi giữa, 2 Uke vừa đi vừa đập tay như con vịt )