- Việc thi lên cấp được tổ chức 1 khóa 1 lần cho các thành viên. Lịch thi sẽ được thông báo trước clb để các thành viên đăng ký. (Bao gồm đơn và lệ phí thi).
- Sau khi nhận đơn, Ban hành chính, Ban kỹ thuật sẽ xét điều kiện đủ của thành viên dựa trên các tiêu chí sau:
- Số buổi tập phải đầy đủ theo điều kiện của từng cấp.
- Tinh thần và thái độ tập luyện trên thảm.
- Số buổi tập nâng cao (đối với các thành viên dự thi từ cấp 3 trở lên).
- Đối với các cấp cao hơn (Dan) các đợt thi sẽ được chấm bởi các Shihan đến từ Tổng đàn Aikido thế giới (AIKIKAI). Bằng và chứng chỉ theo chuẩn của AIKIKAI.
- Các kỹ thuật thi lên cấp trong hệ thống của AYS được in ở mặt trong của mỗi thẻ tập của các thành viên clb.

Trong Aikido, các kỹ thuật rất đa dạng và phong phú tùy thuộc vào từng tình huống, vị trí tương quan giữa hai người luyện tập, tấm vóc, tốc độ di chuyển của đòn đánh, cách tấn công và hướng thực hiện đòn (OMOTE- Hướng trước mặt. URA- Hướng sau lưng) . Khi mới vào tập, có một số kỹ thuật cơ bản yêu cầu học viên phải nhớ tên đòn và kỹ thuật thực hiện. Đây là các kỹ thuật sẽ yêu cầu trong các kỳ thi lên cấp.

1- Các kỹ thuật tấn công: 05 kỹ thuật.
- TSUKI: Đâm thẳng, đấm thẳng.
- YOKOMEN UCHI: Chém xiên, di chuyển 45 độ và chém xiên vào cổ.
- SHOMENUCHI: Chém thẳng trưc diện vào đầu.
- MOROTE DORI: Dùng cả hai tay nắm 1 tay.
- SODE DORI : Nắm tay áo.
- MUNE DORI : Nắm ngực áo.
- RYOKATA DORI: Hai tay nắm hai vai.
- RYOTE DORI: Hai tay nắm hai tay.
- USHIRO RYOTE DORI: Hai tay nắm hai tay phía sau.
- TAGAI TEDORI: 2 tay nắm 2 tay ngược chiều.
- MUNE DORI UCHI: Nắm ngực áo và tấn công (chém).

2- Các kỹ thuật khóa: 05 kỹ thuật.
- IKKYO: Kỹ thuật bất động hóa số 1 (tức UDEOSAE).
- NIKKYO: Kỹ thuật bất động hoá số 2.
- SANKYO: Kỹ thuật bất động hoá số 3.
- YONKYO: Kỹ thuật bất động hóa số 4.
- GOKYO: Kỹ thuật bất động hóa số 5.

3- Các kỹ thuật ném: 04 kỹ thuật.
- SHIHO NAGE: Kỹ thuật ném 4 phía- đòn ném số 1.
- IRIMI NAGE: Kỹ thuật ném trực tiếp- đòn ném số 2.
- KAITEN NAGE: Kỹ thuật ném ngang người- đòn ném số 3.
- TENCHI NAGE: Kỹ thuật ném trực tiếp (tấn công 2 tay năm 2 tay) - đòn ném số 4.

4- Kỹ thuật hô hấp:
- SUWARIWAZA KOKYUHO : Kỹ thuật đẩy đối phương ở tư thế seiza.

5- Một số kỹ thuật nâng cao:
- KOKYU NAGE: Kỹ thuật ném kết hợp hô hấp.
- KOSHINAGE: Kỹ thuật ném qua hông, ném qua lưng.
- OTOSHI: Ném bằng cách nhấc lên rồi thả xuống.
- UDEKIME NAGE: Kỹ thuật ném bẩy cùi chỏ tay như một đòn gánh.
- JUJI NAGE: Thế ném bằng cách bắt chéo 2 tay đối phương.