Lì xì đầu năm 2016


Koshi nage "phần thưởng" cho ai trúng độc đắc


Hội đua thuyền


Chụp ảnh tập thể