Chắc là có nhiều bạn sẽ hỏi câu hỏi như vậy,
Câu trả lời là: bạn có thể nhìn lên góc trên cùng bên trái ngay dưới Logo của CLB có mục "What's New"
Các bạn bấm vào đó là có thể nhìn thấy những bài viết mới nhất trên điễn đàn được sắp xếp theo thứ tự thời gian.