TINH THẦN VỚI CƠ THỂ


Con người là một tổng thể gồm một cơ thể có thể nhìn thấy được bằng mắt thường và một tinh thần khó nhận định được bằng mắt.

Chỉ cần cơ thể bị thương một chút thôi, tinh thần cũng vẫn có thể cảm nhận được. Mặt khác, khi có sự lo lắng hay phiền muộn thì sắc mặt cũng sẽ trở nên u ám không được tươi tỉnh. Như người ta thường nói rằng người đang yêu trông sẽ xinh đẹp hơn, khi có chuyện vui thì sự lưu thông tuần hoàn máu cũng sẽ tốt hơn, do đó cơ thể, sắc mặt cũng sẽ trở nên hồng hào, tươi tắn.

Như vậy, tinh thần và cơ thể có một mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau. Vốn dĩ tinh thần và cơ thể là một tổng thể thống nhất. Khác với triết học Phương Tây chia tinh thần và cơ thể làm hai phần riêng biệt, triết học Phương Đông coi “tâm thân như nhất”, tức tinh thần với cơ thể là một.

Ở Aikido, từ thuyết “tinh thần có thể làm xoay chuyển cơ thể”, nếu làm lay động được tinh thần của đối thủ thì cơ thể của đối thủ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Do đó luôn cần phải giữ một tinh thần “bình thường”, tức là một tinh thần không bị dao động một cách dễ dàng bởi các sự vật hiện tượng bên ngoài.
Vì không thể thấy được bằng mắt thường nên không thể kiểm tra xem tinh thần có được an tịnh hay không. Vì thế, với thuyết “tâm thân như nhất”, từ việc kiểm tra sự an tịnh của cơ thể mà có thể kiểm tra được sự an tịnh của tinh thần.

Con đường Võ đạo hình thành từ một hình dạng cụ thể cũng là do nguyên nhân như trên. Và người ta diễn tả một hình dáng an định bằng từ “quyết định”.
Cơ thể của chúng ta luôn phải tuân theo các điều kiện sinh tồn của tự nhiên, có nghĩa là nếu như chúng ta không ăn, ngủ, hít thở một cách điều độ thì sự sinh tồn của chúng ta sẽ không bảo đảm được. Mặt khác, nếu chúng ta chăm chỉ luyện tập một cách đều đặn thì cơ thể của chúng ta sẽ ngày càng trở nên khoẻ mạnh, cường tráng hơn. Còn ngược lại, nếu chúng ta không chịu khó vận động cơ bắp thì cơ thể của chúng ta sẽ ngày càng bị yếu đi. Tuy việc đi bộ được coi là một việc tương đối đương nhiên, nhưng có rất nhiều người chỉ cần ốm nằm liệt một tuần thôi là sau đó cho dù muốn cũng không đi bộ ngay được.
Nếu tinh thần của chúng ta luôn ở trạng thái vui vẻ sảng khoái thì cuộc sống của chúng ta cũng sẽ trở nên tươi đẹp hơn với thật nhiều cơ hội tốt đẹp đang chờ đón. Còn ngược lại, nếu tinh thần của chúng ta luôn buồn phiền u ám thì ta cũng sẽ cảm thấy xung quanh u tối đi và những ước mơ, hi vọng cũng sẽ trở nên khó thực hiện được. Đặc biệt, ba điều được coi là có hại cho tinh thần là giận dữ, buồn phiền và sợ hãi sẽ làm cho màu máu đục lại và có thể gây nhiều nguy hiểm đến cả tính mạng.

Những câu thành ngữ như “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, “Phúc sẽ đến với những nhà nào tràn ngập tiếng cười” đều nói lên điều này. Vì vậy, với mục đích của việc luyện tập Aikido là hướng tới sự hoàn thiện bản thân, việc tập luyện một cách vui vẻ sảng khoái được xem là điều cốt yếu.

Katsumi Horizoe Shihan
Trích từ “Chương trình giao lưu văn hoá – Phần A: Aikido” của Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản
NXB Thể dục thể thao, năm 2001


SPIRIT AND BODY


Human is a combination of a visible body and an invisible spirit.

Spirit can feel it even when the body is hurt just a bit. On the other hand, when there is sorrow or anxiety, the countenance will look unhealthy. It is said that the people in love appear to be more beautiful than before, which means that when there is happiness, blood circulating will be better; thus, body and countenance will become ruddy and cheerful.

So, there is an interactive relationship between spirit and body, which stay in an inherent unification. Different from Western philosophy that divides spirit and body into two separated parts, Eastern philosophy consider spirit and body as one.

In Aikido, there is a theory saying that “spirit can move body”, which means once the opponent’s spirit is moved, his body will be affected. Therefore, it is necessary to keep spirit in a stable state which will not be easily interacted by the surroundings.

Because spirit is invisible, it is hard to check whether it is stay calm and stable. Thus, with the theory of “spirit and body as one”, people can find out if their body is settled, from which they will know how stable their spirit is.

The path of Aikibudo is formed from a particular shape for the reason above. And, a settled figure is described in one word “persistence”.

Our bodies always have to obey natural living condition which means that if there is no eating, sleeping or breathing, our existence will be endangered.

Furthermore, our bodies will become healthier and stronger when we regularly practice, and vice versa, without exercises, our body will be weakened. Although walking does sound natural and obvious, there are people who can not even walk after a week of sickness.

If the spirit stays in a happy and comfortable mood, our lives will become more beautiful with more chances awaiting. Unless, we can only see the surroundings through negative eyes, hopes and dreams will become harder to achieve. Especially, there are three things harmful to the spirit: anger, sorrow and fear, which can make our blood opaque and threaten our lives.

Proverbs, like “one smile is equal to ten sets of tonic”, “Happiness will come to the houses full of laughter”, all mention this same meaning. Thus, for the purpose of self perfection in Aikido, practicing happily and comfortably is the most crucial.

Katsumi Horizoe Shịhan
From the book “Cultural Exchange Program – Part A: Aikido” of Vietnam – Japan Human Resources Cooperation Center
Physical Culture and Sports Publishing House, 2001
(Translated into English by Tran Thi Huong Giang)