Đã lâu lắm rồi, trên khán đài và trên thảm tập lại đông như thế, vào một ngày thứ 3 thường ngày.
Đây là một hoạt động ngoại khóa của các bạn sinh viên trường Đại học Quốc Gia Hà Nội tham gia giao lưu với clb Aikido Yuki Shudokan nhằm tìm hiểu thêm về Aikido một nét văn hóa của xứ sở Mặt trời mọc.
100 sinh viên trên khán đài và khoảng 20 bạn sinh viên trên thảm tập.
Đầu giờ và cuối giờ tập các bạn giúp đỡ bê thảm, cất thảm rất nhiệt tình.
Hôm nay cũng là ngày khai trương sử dụng một số tấm thảm mới được sửa lại của Đào Thế.

PS: Ai có ảnh gì nữa thì upload vào đây để mọi người comment nhé.