Kê thảm biểu diễn

Tiết mục: Đào Thế với Khán giả "Hâm Mộ"
Nắng đẹp, Ngã đẹp
Nhậu tập thể, một phần tất yếu của biểu diễn :))