Hàng tháng CLB chúng ta đều có buổi sinh hoạt Họp Thảm vào ngày thứ ba đầu tiên của tháng. Để chuẩn bị cho buổi Họp Thảm tháng 9 sắp tới, rất mong nhận được yêu cầu về nội dung của các bạn, đặc biệt là các bạn mới tập để buổi Họp Thảm thực sự bổ ích. Các bạn có thể nêu trước câu hỏi để ban cán sự CLB có sự chuẩn bị.

Ngoài ra, sau mỗi buổi Họp Thảm của tháng, các bạn có bất kỳ thắc mắc gì có thể post lại ở bên dưới để cho ban cán sự CLB tìm câu trả lời.