Có ai muốn kết bạn qua forum không? Hahaha. Kiểu này phải deactivate nick Facebook lại, lên đây ta tạo một profile mới, nhân cách mới để lừa đảo quần chúng, giống như các chatroom ngày xưa ý.