Đang thực hiện
Compare products
[en]Top
Member
Username: AYS Code with 4 digits
Please enter a password
Registration Forgot Password?
 
Support Online

 

Online : 2

Today visitors : 58

Yesterday visitors : 355

Total visitors : 994.585

Visits this month : 1.449

Visits this week : 413

Most Popular Tags
Xem theo : Tổng số thành viên đã đăng ký: 153
STT Mã số Họ Tên Cấp đai
1 Mới nhập học
2 AYS0177 Takenaka Akiyoshi Godan
3 AYS3116 Đoàn Ngọc Anh Mới nhập học
4 AYS0933 Trần Đức Anh 1 kyu
5 AYS3154 Âu Hồng Ánh Mới nhập học
6 AYS1963 Lê Đức Anh Mới nhập học
7 AYS2529 Trịnh Minh Anh 1 kyu
8 AYS2278 Triệu Vân Anh Mới nhập học
9 AYS2932 Nguyễn Cẩm Anh 1 kyu
10 AYS2575 Bùi Hoàng Anh 4 kyu
11 AYS3158 Đinh Mỹ Anh Mới nhập học
12 AYS2803 Nguyễn Vân Anh 5 kyu
13 AYS3160 Tạ Quỳnh Anh Mới nhập học
14 AYS1674 Bùi Ngọc Anh Mới nhập học
15 AYS2370 Nguyễn Quang Anh Mới nhập học
16 AYS2813 Đỗ Thúy Anh Mới nhập học
17 AYS3163 Phạm Hoàng Anh Mới nhập học
18 AYS0152 Sơn Aso Mới nhập học
19 AYS3155 Ito Atsuki Mới nhập học
20 AYS2400 Phạm Thị Ngọc Bích 4 kyu
21 AYS3168 Trần Văn Biên Mới nhập học
22 AYS1260 Giang Thanh Bình Shodan
23 AYS3118 Vũ Phương Chi Mới nhập học
24 AYS3167 Nguyễn Vũ Thảo Chi Mới nhập học
25 AYS1903 Vũ Hoàng Chương Shodan
26 AYS1118 Phạm Hồng Chương Mới nhập học
27 AYS2090 Nguyễn Công Mới nhập học
28 AYS0779 Nguyễn Chí Công Shodan
29 AYS2443 Nguyễn Thị Kim Cúc 5 kyu
30 AYS2349 Nguyễn Kim Cúc 3 kyu
[en] AYS's Facebook
[en] Yuuki
[en] Culture conner Aikido
 
 
 

AIKIDŌ YŪKI SHŪDŌKAN CLUB
Foreign Trade University, No 91 Chùa Láng street, Láng Thượng ward, Đống Đa district, Hà Nội city.
Administration team Email : bhc.ays@gmail.com

About Website: websiteyukishudokan@gmail.com