Đang thực hiện
Compare products
[en]Top
Member
Username: AYS Code with 4 digits
Please enter a password
Registration Forgot Password?
 
Support Online

Tư vấn 1Tư vấn 1

 

Online : 5

Today visitors : 77

Yesterday visitors : 610

Total visitors : 681.370

Visits this month : 17.553

Visits this week : 3.379

Most Popular Tags

[2017.01.18] SEMINAR WITH SHINGO NAKAO - SENSEI, 7 Dan Aikikai

Post time: 18/01/2017 17:55

TẬP HUẤN AIKIDO 2017 - AIKIDO TRAINING 2017
SEMINAR WITH SHINGO NAKAO - SENSEI, 7 Dan Aikikai
22/01/2017
Tổ chức bởi/Hosted by Aikido Yuki Shudokan Club
Ø Lịch tập huấn/ Schedule:

Chủ nhật/ Sunday
22/01/2017
9.00 11.00 FTU dojo
(Foreign Trade University, 91 Chua Lang street,    Lang Thuong, Dong Da, Ha Noi)
15.00 17.00
 
 
Ø Lệ phí Seminar/ Seminar fee: 

Member of Aikido Yuki Shudokan Others
Free 200.000 VND
 
 
Ø Thời hạn đăng ký/ Registration: Chủ nhật ngày 22/1/2017 / By Sunday, 22/1/2017.
Ø Hotline: Mr. Son (0987756171), Ms. Do Ha (0969434969), Ms. Nguyen Ha (01654019339).
Ø Email:    bhc.ays@gmail.com.
Ø Lưu ý/ Please note: Các buổi tập bình thường sẽ nghỉ trong thời gian diễn ra Seminar.
   No regular sessions during the day of Seminar.
Related News
-    [2016.11.18] Seminar with Horii Etsuji Shihan, 7 Dan Aikikai
-    [2016.10.01] Aikido Training 2016
-    [2016.01.04] 2016 Kagami Biraki ceremony of AYS
[en] AYS's Facebook
[en] Aikido
[en] Culture conner Miyajima
 
 
 

AIKIDŌ YŪKI SHŪDŌKAN CLUB
Foreign Trade University, No 91 Chùa Láng street, Láng Thượng ward, Đống Đa district, Hà Nội city.
Administration team Email : bhc.ays@gmail.com

About Website: websiteyukishudokan@gmail.com